DANH MỤC

Tư vấn lập di chúc

Office Desk Top ca. 2002 Edison, New Jersey, USADịch vụ tư vấn lập di chúc

Theo nghĩa phổ thông nhất, di chúc là văn bản ghi nhận ý chí của người để lại di sản về cách thức phân chia, định đoạt tài sản của mình sau khi người đó chết. Tuy nhiên để một bản di chúc được công nhận thì phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Công ty Luật Nguyễn Trần gởi đến quý khách một số quy định pháp luật cơ bản nhất về di chúc như sau:

1. Những người có quyền lập di chúc

Là những người có tài sản, bao gồm 02 nhóm sau:

Nhóm người đã thành niên (loại trừ trường hợp bệnh tâm thần hoặc bệnh làm cho không thể nhận thức, làm chủ được hành vi), và

Nhóm người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu người giám hộ của họ đồng ý.

2. Hình thức của di chúc

Di chúc có thể lập bằng 02 hình thức là văn bản hoặc di chúc miệng, tuy nhiên dù hình thức nào thì di chúc cũng phải đáp ứng các điều kiện quy định thì mới được công nhận.

3. Các điều kiện để một bản di chúc lập thành văn bản được xem là hợp pháp

3.1 Nếu di chúc được lập bằng văn bản không được công chứng và không có người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người lập phải tự viết và ký sống vào bản di chúc.

Nội dung của di chúc phải nêu rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên, địa chỉ của người lập di chúc; Họ, tên địa chỉ của người hoặc tổ chức được hưởng di sản; Thông tin cụ thể về di sản để lại như số lượng, địa chỉ, các số hiệu nếu là tài sản có giấy chứng nhận sở hữu như nhà đất, xe oto, cổ phiếu … nêu rõ cách thức định đoạt và phân chia di sản.

Di chúc không viết tắt, ký hiệu, nếu có nhiều trang thì phải đánh số mỗi trang, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc vào từng trang. Nếu có tẩy xóa, sửa chữa thì phải ký tên hoặc điểm chỉ để xác nhận bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa đó.

3.2 Nếu di chúc được lập bằng văn bản không được công chứng nhưng có người làm chứng thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người lập có thể viết tay hoặc đánh máy bản di chúc.

Phải có ít nhất là hai người làm chứng.

Người lập và những người làm chứng phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc.

Nội dung của di chúc phải nêu rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên, địa chỉ của người lập di chúc; Họ, tên địa chỉ của người hoặc tổ chức được hưởng di sản; Thông tin cụ thể về di sản để lại như số lượng, địa chỉ, các số hiệu nếu là tài sản có giấy chứng nhận sở hữu như nhà đất, xe oto, cổ phiếu … nêu rõ cách thức định đoạt và phân chia di sản.

Tuy nhiên, trên thực tế hai loại di chúc trên thường xuyên phát sinh các tranh chấp và có nhiều điều khoảng bị vô hiệu nên không an toàn về pháp lý.

4. Các điều kiện để một bản di chúc miệng được xem là hợp pháp

Người để lại di sản thể hiện ý chí của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng.

Những người làm chứng nhanh chóng lập văn bản nêu rõ ý chí của người để lại di sản và cùng ký tên hoặc điểm chỉ, văn bản đó.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập di chúc miệng, phải công chứng hoặc chứng thực văn bản nêu trên.

5. Thủ tục lập di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Người lập di chúc có thể lựa chọn đến phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiên các thủ tục sau:

– Liên hệ người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực để nêu yêu cầu được lập di chúc.

– Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

– Người có thẩm quyền sẽ lập thành văn bản các nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố.

– Người lập di chúc kiểm tra lại các thông tin trong bản di chúc và ký tên điểm chỉ nếu đúng  hoặc yêu cầu sửa lại nếu sai.

– Người có thẩm quyền sẽ ký tên và thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực cho bản di chúc.

– Người lập di chúc có thể yêu cầu người có thẩm quyền lưu trữ hộ bản di chúc.

6. Cần chuẩn bị các giấy tờ gì khi lập di chúc

Các giấy tờ về nhân thân như: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người lập di chúc, sổ hộ khẩu…

Các giấy chứng minh quyền sở hữu di sản như: chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu…..

7. Dịch vụ tư vấn lập di chúc và tư vấn khai di sản thừa kế của Công ty Luật Nguyễn Trần

Tư vấn các quy định pháp luật về lập di chúc, đại diện và cùng quý khách tiến hành các thủ tục để lập một bản di chúc hợp pháp.

Tư vấn các quy định pháp luật về khai di sản thừa kế, đại diện theo ủy quyền cho quý khách để tiến hành các thủ tục kê khai di sản thừa kế như: làm thủ tục công chứng, đóng thuế, đăng bộ san tên giấy tờ nhà đất…

Tư vấn và cử luật sư đại diện, bào chữa trong các vụ tranh chấp về thừa kế.

Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ luật sự chuyên biệt, Công ty Luật Nguyễn Trần cam kết quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ tư vấn lập di chúc, tư vấn khai di sản thừa kế của chúng tôi.

Trân trọng.

© 2013 Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự