DANH MỤC

Khai nhận di sản thừa kế đối với người khuyết tật

Khai nhận di sản thừa kế đối với người khuyết tật

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo Điều 9 Luật Công chứng, trường hợp người hưởng thừa kế là người khuyết tật và không thể tự khai nhận di sản thừa kế được giải quyết như sau:

“1. Trong trường hợp pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm chứng hoặc trong trường hợp pháp luật không quy định việc công chứng phải có người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.

Khai nhận di sản thừa kế đối với người khuyết tật

Khai nhận di sản thừa kế đối với người khuyết tật

Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu họ không mời được thì công chứng viên chỉ định.

  1. Người làm chứng phải có đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  3. b) Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ về tài sản liên quan đến việc công chứng”.

Như vậy, nếu người được hưởng thừa kế không thể ký tên và điểm chỉ được thì có thể nhờ người làm chứng hoặc yêu cầu tổ chức công chứng chỉ định người làm chứng để làm các thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Sau khi công chứng văn bản thừa kế có thể thực hiện thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện nơi có đất.

Hồ sơ gồm:

– Văn bản khai nhạn di sản thừa kế;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy tờ khác (giấy tờ tùy thân, giấy chứng tử, giấy khai sinh….)

Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật Nguyễn Trần & Cộng sự qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0943.747.753 – (08) 66 763 289.

© 2013 Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự