DANH MỤC

Quyền khai nhận di sản thừa kế ở các quốc gia

Luật thừa kế chi phối các quyền của những người còn sót lại của người quá cố để kế thừa tài sản. Tùy thuộc vào loại khai nhận di sản thừa kế mà mỗi đất nước có, một người phối ngẫu còn sống có thể yêu cầu thừa hưởng bất kể ai cũng có thể viết gì vào di chúc của mình. Quyền hợp pháp này của một người phối ngẫu còn sống phụ thuộc vào việc liệu một đất nước có tuân theo luật sở hữu cộng đồng hay cách tiếp cận luật pháp phổ biến đối với thừa kế vợ chồng. Trẻ em, và đôi khi là các cháu, cũng có quyền đòi quyền thừa kế khi cha mẹ hoặc ông bà qua đời.

Luật kế thừa ở các quốc gia sở hữu cộng đồng

Tài sản của cộng đồng nói chung là tài sản được mua bởi một người hôn phối trong hôn nhân. Điều này bao gồm thu nhập nhận được từ việc làm, tài sản được mua trong suốt cuộc hôn nhân với thu nhập từ việc làm và tài sản riêng mà vợ / chồng mang cho cộng đồng. Một người phối ngẫu duy trì quyền lợi riêng biệt đối với tài sản được mua thông qua các phương pháp sau:

– Thừa kế hoặc quà tặng

– Mua lại tài sản trước khi kết hôn

– Một thỏa thuận giữa vợ chồng để giữ tài sản tách biệt với cộng đồng kết hôn

Khai nhận di sản thừa kế

Quyền thừa kế của vợ / chồng sau khi ly hôn

Một khi ly hôn trở nên cuối cùng, nhiều đất nước sẽ tự động thu hồi những món quà được làm theo ý nguyện cho vợ cũ. Ở các đất nước khác, ly hôn không có ảnh hưởng đến quà tặng cho vợ / chồng cũ. Tốt nhất là tạo ra một ý chí mới sau khi ly hôn trở nên cuối cùng để ngăn chặn một món quà không chủ ý cho một người bạn đời cũ.

Quyền thừa kế của trẻ em

Không giống như người phối ngẫu, một đứa trẻ thường không có quyền được pháp luật bảo vệ quyền thừa kế tài sản của người cha / mẹ đã chết. Luật pháp bảo vệ trẻ em khi xảy ra một sự thiếu sót không chủ ý trong di chúc. Luật pháp cho rằng những thiếu sót đó là vô tình – đặc biệt là khi sự ra đời của đứa trẻ xảy ra sau khi tạo ra ý chí. Tùy thuộc vào việc vợ / chồng có còn sống với người quá cố hay không, đứa con bị bỏ rơi có thể thừa kế một phần tài sản của người cha / mẹ đã chết. Nếu sự thiếu sót là cố ý, thì ý chí nên nêu rõ điều này.

Quyền thừa kế của các con

Nói chung, các cháu không có quyền hợp pháp để thừa kế tài sản từ ông bà. Tuy nhiên, ở một số đất nước, nếu cha mẹ của cháu nội đã qua đời, đứa cháu có thể có quyền theo luật định để kế thừa tài sản từ ông bà nếu ý muốn đó không có tuyên bố rõ ràng về ý định làm mất cháu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2013 Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự