DANH MỤC

Hỏi đáp về vấn đề khai nhận di sản theo di chúc

Khai nhận di sản theo di chúc

Hỏi:

Chào ban tư vấn văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng Sự, tôi xin phép được hỏi luật sư ba tôi vừa mất, ông có con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác. Trước khi mất thì ba tôi có để lại di chúc phân chia tài sản cho anh em tôi, trong di chúc có ghi rõ sẽ chia một phần tài sản đó cho người con ngoài giá thú kia, tôi không biết điều đó có hợp lý hay không, có đúng với quy định của pháp luật hay không. Mong sớm nhận được phản hồi từ phía luật sư.

Khai nhận di sản theo di chúc

Khai nhận di sản theo di chúc

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến với ban tư vấn luật Nguyễn Trần và cộng sự. Đối với trường hợp khai nhận di sản theo di chúc này của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Việc làm đầu tiên là bạn phải xác nhận tính hợp pháp của bản di chúc mà ba bạn để lại. Theo quy định của pháp luật về việc để lại di chúc như sau:

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.”

Khi di chúc cha mẹ bạn để lại hợp pháp thì bạn được hưởng di sản thừa kế theo di chúc đó. Bạn có thể tham khảo thêm điều 653, 654, 655, 656, 660 Bộ luật dân sự 2005 để xem xét thêm về tính hợp pháp của di chúc mà cha mẹ bạn để lại.

Theo quy định tại điều 669 Bộ luật dân sự 2005 quy định những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì sẽ được phân chia tài sản theo pháp luật quy định.

Để có thể tư vấn cụ thể hơn trường hợp của bạn. Bạn có thể liên hệ đến văn phòng luật sư Nguyễn Trần và cộng sự để chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn. Xem thêm: Khai nhận di sản thừa kế

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2013 Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự