DANH MỤC

Giới thiệu về khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là việc người hưởng di sản (hoặc người nhận ủy quyền của người hưởng di sản) thực hiện các thủ tục do pháp luật quy định nhằm mục đích chuyển dịch quyền sở hữu di sản từ người để lại di sản cho người thụ hưởng.

Để quý khách rõ hơn về việc khai nhận di sản thừa kế, Nguyễn Trần và Cộng sự xin cung cấp một số thông tin liên quan như sau:

1. Quyền thừa kế:

Pháp luật quy định mọi cá nhân đều có quyền tự do lập di chúc hoặc để lại di sản thừa kế theo pháp luật, tự do nhận hoặc không nhận di sản (trừ một số trường khác do pháp luật quy định).

2. Di sản thừa kế:

Là tất cả các tài sản hợp pháp của người chết để lại, có thể là tài sản riêng hoặc phần tài sản riêng trong khối tài sản chung với người khác. Di sản được thể hiện qua các hình thức mà pháp luật công nhận như: tiền mặt, kim loại quý, quyền sở hữu nhà đất, ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, vốn góp vào công ty, cổ phiếu trái phiếu có ghi danh …

3. Người thừa kế:

Là người được nhận di sản thừa kế, bao gồm cá nhân hoặc tổ chức thỏa mãn các yêu cầu luật định.

4. Di chúc:

Là sự thể hiện ý chí của người có di sản về việc định đoạt tài sản của mình sau khi họ chết. Di chúc có thể là văn bản hoặc di chúc miệng, nhưng dù ở hình thức nào thì để hợp pháp, di chúc cũng phải tuân thủ theo các điều kiện luật định.

5. Thời điểm mở di sản thừa kế:

Bắt đầu từ khi người để lại di sản chết hoặc khi một người bị toàn án tuyên bố chết (trừ một số trường khác do luật định).

6. Các hình thức thừa kế:

Có 02 hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, trong đó:

Thừa kế theo di chúc được thực hiện trong trường hợp người chết có để lại di chúc và bản di chúc hợp pháp.

Thừa kế theo pháp luật được thực hiện trong trường hợp người chết không để lại di chúc, hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp, hoặc thừa kế theo pháp luật trong một số trường hợp khác do pháp luật quy định.

7. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế:

Người thừa kế (hoặc người nhận ủy quyền của người thừa kế) tiến hành theo trình tự sau:

Liên hệ cơ quan công chứng xuất trình các hồ sơ liên quan và yêu cầu công chứng viên hỗ trợ thực hiện thủ tục khai di sản thừa kế;

Cơ quan công chứng sẽ kiểm tra các hồ sơ liên quan, trường hợp hồ sơ đầy đủ Công chứng viên sẽ tiến hành lập văn bản khai nhận di sản thừa kế, hoặc yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ;

Cơ quan công chứng tiến hành niên yết công khai văn bản khai nhận di sản thừa kế trong thời hạn 30 ngày tại UBND xã, phường nơi người để lại di sản chết hoặc nơi có bất động sản (trong trường hợp di sản là bất động sản);

Sau 30 ngày niên yết, nếu không có khiếu nại, người nhận di sản liên hệ lại cơ quan công chứng để chứng nhận văn bản thừa kế. Khi này, người thừa kế có thể lập Văn bản Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản Khai nhận di sản thừa kế. Theo đó, Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế áp dụng cho trường hợp có nhiều người đồng thừa kế và các đồng thừa kế thỏa thuận được với nhau về việc thừa kế, Văn bản khai nhận di sản thừa kế áp dụng cho trường hợp chỉ có một người được hưởng thừa kế và không có tranh chấp về di sản thừa kế;

Nếu di sản là các tài sản có văn bản xác nhận quyền sở hữu như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, giấy đăng ký ô tô, xe máy, cổ phiếu trái phiếu có ghi danh… thì người nhận di sản phải thực hiện thêm các bước sau:

+ Liên hệ cơ quan chủ quản để tiến hành sang tên trên văn bản sở hữu như: đối với nhà đất là Văn phòng Đăng ký quyền sử dung đất, đối với ô tô xe máy là Cơ quan Công an, Công ty phát hành đối với Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty…

+ Liên hệ Cơ quan Thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;

Lưu ý: trường hợp di sản là quyền sở hữu nhà đất có thể phát sinh thêm các thủ tục đo vẽ, giải trình, đổi lại sổ hồng, sổ đỏ… (tùy thuộc vào hiện trạng cụ thể của nhà đất)

Trường hợp trong thời gian niên yết, nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại thì tùy theo nội dung tranh chấp, khiếu nại mà các bên có hướng xử lý khác nhau như: chuyển vụ việc cho tòa án có thẩm quyền giải quyết hoặc sẽ phải tiến hành lập văn bản khai nhận di sản thừa kế lại, niên yết lại.

8. Các hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:

Bao gồm và không giới hạn các hồ sơ sau:

Bản di chúc (nếu có);

Giấy chứng tử của người để lại di sản;

CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu của người nhận di sản;

Giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trang hôn nhân của người để lại di sản (nếu có);

Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người để lại di sản và người nhận di sản (áp dụng cho trường hợp thừa kế theo pháp luật);

Văn bản chứng minh quyền sở hữu tài sản như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, giấy đăng ký ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận góp vốn vào công ty, cổ phiếu trái phiếu có ghi danh …

Dịch vụ tư vấn khai nhận di sản thừa kế của Công ty Luật Nguyễn Trần bao gồm:

Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;

Tư vấn và thực hiện lập di chúc, lưu giữ di chúc;

Tư vấn và thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế, thừa kế có yếu tố nước ngoài;

Tư vấn tranh chấp di sản thừa kế;

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, tranh chấp di sản thừa kế cho quý khách với chất lượng xứng tầm nhất.

Để được hỗ trợ tốt hơn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư của chúng tôi.

Trân trọng.

© 2013 Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự